Er tilbagegang i reallønnen så slemt?

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne orienterer parterne sig og afstemmer forventninger og krav med bagland og øvrige aktører. Hvad med i den forbindelse at kaste et blik på Tyskland og se, hvordan man dér forholder sig til krise og lønudvikling.

Ingen reallønsfremgang de seneste 10 år i Tyskland

Tyskland, der for tiden agerer Europas lokomotiv, har de seneste 10 år oplevet ingen eller negativ reallønsudvikling i modsætning til resten af Europa. Hver gang vi i Danmark de seneste 10 år har øget lønningerne med 3 – 4 %, er man i Tyskland blevet enige om 1 – 2 % på arbejdsmarkedet.

På trods af at tyskerne i dag gennemsnitligt tjener mindre end danskerne, spirer optimismen, og arbejdsløsheden er rekordlav og fortsat kraftigt faldende – alene i december faldt arbejdsløsheden med 22.000. De tyske forbrugere har som følge af den lave arbejdsløshed tillid til fremtiden. Tyskerne bygger i stor stil nyt hus, køber ny bil eller foretager energirenoveringer. Alt dette på trods af en europæisk krise.

De 10 foregående år var ganske anderledes og hårde i Tyskland, men de fleste tyskere er nok i dag glade for de gennemførte beslutninger. Alternativet i landene omkring dem er skrækeksempler på, hvor galt det kan gå, når lønningerne stiger hurtigere end udviklingen i produktiviteten.

Arbejdsmarkedet er et „marked“

Man har en tendens til at glemme, at arbejdsmarkedet er et „marked“,  ligesom det gælder for andre markeder, såsom ejendomsmarkedet og aktiemarkedet. På markeder kan det gå op eller ned. De sidste 10 år er lønningerne steget for voldsomt i forhold til, hvad vi har set hos vores nabo syd for grænsen. Derfor er der gode argumenter for, at man på det danske arbejdsmarked ikke bare kan forvente, at tingene fortsætter som de seneste 10 år.

Tænk engang hvis samme mekanismer eksisterede på ejendomsmarkedet: at man centralt kunne forhandle, at huspriserne ikke måtte falde. Arbejdsmarkedet er et marked, og der eksisterer en hård konkurrence med udlandet og i særdeleshed med vores tætte naboer såsom Tyskland. Hertil har globalisering medført, at barrierer for at outsource produktion til fjernere og billigere egne af verden er mindsket.

Tyskland er Danmarks ubetinget største samhandelspartner. Ca. 20 % af Danmarks samhandel foregår med Tyskland, og danske lønmodtagere er kompetencemæssigt på niveau med tyske. Det er derfor en selvfølgelighed, at danske lønninger bør ligge nogenlunde på niveau med de tyske.

Spørgsmålet er så, om de seneste 10 års kraftige lønudvikling i Danmark har påvirket denne balance.

For 10 år siden var importen af tyske varer 21 %, og eksporten udgjorde 18 %. Ti år senere udgør importen fortsat 21 %, mens eksporten er faldet til 16 %. Der er med andre ord noget, der kunne tyde på, at Danmark har mistet konkurrenceevne til Tyskland. Faldet i eksporten er netop sket i det årti, hvor højkonjunkturen i Danmark har medført, at lønningerne er steget langt mere, end hvad der er set syd for grænsen.

Reallønstilbagegang er et tabu

Overhovedet at nævne en eventuel reallønsnedgang har i mange år været politisk farvet og nærmest tabubelagt. Vi bør dog som nation, uanset partifarve, drøfte, om en tilbagegang i reallønnen er en særlig høj pris, såfremt det er den eneste rigtige medicin for Danmark lige nu? Hvis alternativet er en økonomi, der hænger fast i krisen med deraf tabte arbejdspladser, så er en lille tilbagegang i reallønnen vel et bedre alternativ.

Personligt mener jeg, at det enkelte individ er bedre stillet ved en mindre reallønsnedgang og fastholdelse af jobbet end arbejdsløshed. Arbejdsløshed er en af de mest negative følgevirkninger af krisen for såvel samfundet som det enkelte individ.

Vi i Danmark kan byde ind med nogle enestående resurser, som vi skal forstå både at brande og prissætte på det globale marked. Det er bare også vigtigt, at vi får debatteret hele paletten af muligheder uden berøringsangst, så vi ikke bliver overhalet indenom af f.eks. vores største samhandelspartner, som har haft en mere realistisk og global tilgang til udvikling i realløn de sidste 10 år.

Deltag i debatten!

63 responses to “Er tilbagegang i reallønnen så slemt?

  1. Trained nurses conducted in home assessments including a comprehensive medication review, self report measures of adherence and the Minimum Data Set for Home Care (MDS HC) tool. Subgroup analyses suggested this risk may be higher for unintentional nonadherence (unadjusted hazard ratio = 1.55, 95% CI 0.97, 2.48). The prevalence of nonadherence was similar among rural (38.2%) and urban (38.9%) clients and was associated with the presence of vision problems, a history of smoking, depressive symptoms, a high drug regimen complexity score, residence in a private home (vs assisted living setting) and absence of assistance with medication administration. The absence of a significant association between overall medication nonadherence and health outcomes may reflect study limitations and/or the need to differentiate among types of nonadherent behaviours.?Mediobanca Securities non cambia il giudizio su Pirelli
    hermes birkin price in uk http://foxmagazine.ro/?hid=hermes-birkin-price-in-uk

  2. Great weblog you may have the following however I used to be wondering in case you knew of virtually any message boards that concentrate in making the same topics spoken of below? I’d personally really like to become a part of set just where I will acquire thoughts from all other knowledgeable those who discuss the same fascination. In case you have any ideas, i highly recommend you allow understand. Many thanks!
    alviero martini borse outlet http://www.biofox.com/borse/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *