Byggeboom i Tyskland

Der er dømt byggeboom i boligbyggeriet i Tyskland med stigninger på 21 procent i 2011 og yderligere stigninger på 70 procent de kommende år.

Baggrunden er en særdeles positiv stemning i Tyskland med rekordlav arbejdsløshed og lave finansieringsrenter. Hertil kommer, at mange investorer vælger at investere i netop fast ejendom, der i forhold til volatile aktier og obligationsmarkeder betegnes som “safe harbour”.

I en netop offentliggjort rapport konkluderer det anerkendte tyske Ifo institut, at boligbyggeriet skal stige til 275.000 nye boligenheder hen imod 2021 svarende til en stigning på 70 procent fra det nuværende niveau.

Det kommer efter et rigtig godt år i 2011 med stigninger på 21 procent i byggetilladelserne ifølge” Statistisches Bundesamt”, der er Tysklands officielle statistik. For årets sidste måned december steg tilladelserne med intet mindre end 42 procent.

Mens tyske håndværkere og byggematerialeproducenter valfartede til Danmark under det danske boom i 2005 til 2008, ser det modsatte ud til at være tilfældet nu. Danske virksomheder har nu muligheden for at udvide forretningen mod syd – væk fra det kriseramte danske boligbyggeri.

Kravene til kvalitet i byggeriet er enormt høje i Tyskland, som måske er det land i verden, der har de strengeste krav. Derfor stilles der også høje krav til kvaliteten hos leverandørerne og den specialiserede arbejdskraft. Danske entreprenører, håndværksvirksomheder, arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomheder bør, trods udfordringer med høje lønomkostninger, begynde at orientere sig sydover. Knapheden på den mest specialiserede arbejdskraft begynder at blive så høj, at danske virksomheder kan være med. Behovet for almindelig og ufaglært arbejdskraft dækkes derimod af østeuropæisk arbejdskraft.

Det samme gælder for de nicheorienterede byggematerialeproducenter, der bør øjne store muligheder på det store tyske marked. Bare en lille del af det meget omfattende tyske marked er for de fleste ensbetydende med høj vækst.

Det tyske boligbyggeri stiger som en konsekvens af et større efterslæb i boligbyggeriet fra 2007 og frem til i dag. Mens politikere i resten af Europa skabte incitament for at stimulere boligbyggeriet og dermed nationaløkonomien, gjorde man det modsatte i Tyskland i 2006, hvor et hidtidigt skatteincitament kaldet „Eigenheimzulage“ blev afskaffet. Det medførte et omgående fald i byggeriet på 20 procent i 2007 og yderligere fald i de efterfølgende kriseår.

Det er særligt omkring større byer i det vestlige Tyskland, at de største stigninger forventes. Byer som Hamborg, Stuttgart, Frankfurt og München ser ud til at vokse markant de næste 10 år.

Til danske håndværksvirksomheder, entreprenører, arkitekter og byggematerialeproducenter – Så er det om at komme i gang!

2 responses to “Byggeboom i Tyskland

 1. Jeg er helt enig med dig her.

  Desuden virker det også til Tyskland er ved at bevæge sig væk fra deres gamle “leje” fremfor “eje” tendens.

  Det er bestemt et interessant marked.

 2. Godt set, at der er store muligheder i det tyske byggeri.

  Hvad der bliver ved med at undre mig, er at danske virksomheder ikke ser ud til at have lært noget af de grumme erfaringer fra halvfemserne.

  Der er stadig en udbredt holdning blandt virksomhederne, at man bare kan tage over og arbejde i Tyskland (eller et andet EU-land for den sags skyld) uden at have sat sig ind i, om der er nogle anderledes regler, der skal overholdes.

  Et par typiske fejl er:
  – Vi er en dansk virksomhed, derfor behøver vi ikke registrere os nogen steder i Tyskland
  – Vores kunde er dansk, så der er dansk moms, der gælder
  – Vi laver aftaler på entreprisen, som vi plejer – kunden skal nok betale, for det gør de jo i Danmark

  Næste problem er, at virksomhederne viger i vantro, når de bliver præsenteret for det rimelig omfattende regelsæt, de skal overholde: “Det kan da ikke være rigtig, at vi skal alt det her! Er vi ikke medlem af EU?”

  Og det er selvfølgelig en udfordring, som politikerne bør tage alvorligt, for ifølge Indre Markeds Center kan danske virksomheder eksportere for 108 milliarder kr. mere om året til andre EU-lande, hvis handelshindringerne bliver fjernet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *